Uw lichaam en geest in evenwicht 

Traditionele Chinese geneeskunde vindt haar oorsprong in de verre oudheid en de geschreven overlevering gaat meer dan 2000 jaar terug. Door nauwgezette observatie van de natuur en haar fenomenen werden diepe inzichten verkregen in het functioneren van de mens in zijn omgeving.  
Echt holistisch kijken betekent oog hebben voor o.a. het seizoen, het mens-type, de invloeden van de dagelijkse realiteit en het mentaal-emotioneel welbevinden.

Evenwicht in uzelf

De mens wordt beschouwd als een microkosmos die het universum, de macrokosmos, weerspiegelt. Hierop is het holistische principe gebaseerd. Dit betekent dat steeds het geheel van lichaam en geest wordt bekeken om te achterhalen waar de oorsprong van de klacht ligt. Lichaam en geest zijn namelijk een onscheidbaar geheel, Xingshen genoemd. Een opgewekte geest brengt een gezond lichaam met zich mee en vice versa.  Langdurige lichamelijke klachten leiden tot emotionele verstoringen en langdurige emotionele belasting resulteert in lichamelijke symptomen. Lichaam en geest werken voortdurend samen aan het behoud en het herstel van de homeostatische balans. Dit is een belangrijk besef in het licht van gezondheid. 

Uw Qi in harmonie

Het lichaam is prima in staat om verstoringen zelf te herstellen. We doen er dan ook goed aan om ons lichaam lief te hebben en te ondersteunen. In dit verband is het geen verrassing dat TCM in de eerste plaats uitgaat van het voorkomen van ziekte door een levenshouding die aangepast is aan het ritme van de natuur.

 

Centraal in de Chinese geneeskunde staat het begrip 'Qi'. Dit is een erg breed begrip maar komt vereenvoudigd neer op 'energie'. Deze Qi kan vele vormen aannemen, al naargelang zijn functie. De lichamelijke gezondheid wordt verstoord als de verschillende vormen van Qi in het lichaam niet meer in harmonie zijn. Dit kan gebeuren door onaangepaste voeding, uitwendige factoren (denk aan verkoudheden) maar vaak ook onder invloed van emoties.

De drie pijlers

Traditionele Chinese geneeskunde bestaat voornamelijk uit 3 pijlers: kruidengeneeskunde, acupunctuur en Tuina. Velen noemen hier ook Qigong als 4de fundamentele pijler.

Favoriete links

Breng uw lichaam en geest weer in balans met een behandeling van Aikya in Beuningen

Ga direct naar het online afsprakensysteem van Aikya